Pomoc Państwa na nowo tworzone miejsca pracy

Pomoc Państwa na nowo tworzone miejsca pracy

Przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg środków pomocowych ze strony państwa. Przyznawaniem wielu z nich zajmują się powiatowe urzędy pracy. Do często wykorzystywanych przez przedsiębiorców form pomocy należy dofinansowanie z tytułu utworzenia nowego miejsca pracy w...
Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy

Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy

Zmiany w umowach zlecenia Jednym z najbardziej istotnych rozwiązań zaproponowanym w Nowym Ładzie jest kwestia oskładkowania umów zlecenia. Powyższe należy odczytywać jako zamiar ustawodawcy związany z ograniczeniem zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe i...
Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Uruchomienie działalności gospodarczej nie jest niczym prostym, a jedną z głównych trudności, które stoją przed początkującymi przedsiębiorcami, jest uzyskanie niezbędnego kapitału początkowego. Jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych wystarczających na...