Obsługa kadrowo-płacowa

Ważnym elementem oferty biura rachunkowego Comfort Finance jest kompleksowa obsługa w obszarze kadr i płac. W ramach tego obszaru, specjaliści Comfort Finance oferują przeprowadzanie takich czynności, jak między innymi:
 • sporządzanie miesięcznej listy płac pracowników zatrudnionych przez Klienta,
 • nadzór nad kartoteką wynagrodzeń,
 • bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (przepisy RODO), możliwe jest także prowadzenie e-teczek (tzn. elektronicznych kartotek pracownika),
 • rozliczanie podatku dochodowego, tzn. przygotowywanie okresowych (miesięcznych) deklaracji podatkowych PIT-4,
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli dokonywanych przez takie organy, jak ZUS oraz PIP,
 • naliczanie obciążeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych oraz społecznych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopowego pracowników,
 • obliczanie wynagrodzenia pracowników za czas ich niezdolności do wykonywania pracy,
 • zgłaszanie – na podstawie informacji otrzymywanych od Klienta – nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń: społecznego oraz zdrowotnego,
 • sporządzanie PIT-11 (rocznych informacji o dochodach osiągniętych przez pracowników),
 • przygotowanie raportów analitycznych na potrzeby Klienta,
 • prowadzenie oraz rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów, ponieważ prowadzenie spraw kadrowo-płacowych we własnym zakresie jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym. Skorzystanie z outsourcingu usług kadrowo-płacowych pozwoli przedsiębiorcy na skupienie się na innych ważnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwijaniu biznesu. Co ważne, oferta biura rachunkowego Comfort Finance dotyczy pracowników Klienta oraz osób współpracujących z nim na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło).