Zarządzanie płatnościami

Ważnym elementem usług świadczonych przez biuro rachunkowe Comfort Finance jest profesjonalna obsługa w zakresie zarządzania płatnościami Klienta. Jest to jednocześnie niezwykle istotny obszar w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niezależnie od branży prowadzonej działalności. Zysk księgowy przedsiębiorstwa to jeszcze nie wszystko – ważne są także zasoby gotówki oraz środków na rachunku bankowym, które pozwolą firmie na regulację zaciągniętych przez nią zobowiązań krótkoterminowych. Terminowe regulowanie należności przez odbiorców jest zatem niezbędne nie tylko dla rozwoju przedsiębiorstwa, ale także jego przetrwania.

W zakresie zarządzania płatnościami, pracownicy biura rachunkowego Comfort Finance dokonują między innymi takich czynności, jak:

 

  • analiza zdolności płatniczej (wypłacalności) potencjalnych kontrahentów Klienta na podstawie danych finansowych,
  • bieżący monitoring należności oraz zobowiązań przedsiębiorstwa Klienta,
  • zarządzanie środkami pieniężnymi w kasie i na rachunku bankowym Klienta,
  • zarządzanie operacjami bankowymi Klienta (wykonywanie przelewów bankowych itd.),
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald oraz dostarczanie ich do kontrahentów,
  • wsparcie podczas działań windykacyjnych.
Powyższe czynności są istotne dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i pozwalają na optymalizację jego polityki finansowej. Co ważne, działania te pozwalają nie tylko na uniknięcie zbyt niskiego poziomu płynności finansowej, ale także umożliwiają optymalnie wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa tak, aby nie doprowadzić do nadpłynności finansowej (wbrew pozorom, taki stan rzeczy także jest niekorzystny dla przedsiębiorstwa i oznacza, że firma nie wykorzystuje całego swojego potencjału).