Doradztwo prawne

Obecnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest związane z koniecznością znajomości treści wielu przepisów prawnych regulujących m.in. przedmiot prowadzonej działalności. Comfort Finance wspiera swoich Klientów i oferuje doradztwo prawne świadczone przez specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. 
W zakresie dotyczącym doradztwa prawnego naszych Klientom oferujemy szeroką gamę usług, m.in. prowadzenie procesów windykacyjnych począwszy od etapu polubownego, poprzez etap sądowy oraz egzekucji komorniczej (sporządzanie wezwań do zapłaty, komunikacja z dłużnikami, sporządzanie pozwów o zapłatę w postępowaniu uproszczonym lub postępowaniu upominawczym, sporządzanie wniosków egzekucyjnych), doradztwo w zakresie faktoringu, analiza umów prawa gospodarczego (np. najem, dzierżawa, leasing, cesje), bieżące doradztwo w zakresie związanym ze sprawami pracowniczymi (np. nadgodziny, urlopy, wypowiedzenia umów), a także w zakresie restrukturyzacji oraz upadłości podmiotów prawa gospodarczego (w tym przede wszystkim spółek). Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy także wsparcie w zakresie wdrożenia procedury RODO w firmie.
W ramach prowadzonego doradztwa prawnego świadczymy usługi w sposób stały (umowa o współpracę zawierana z Klientem), a także w sposób doraźny (w zależności od potrzeb Klienta, jednorazowa konsultacja prawna).

Usługi doradztwa prawnego świadczone są przez Comfort Finance w sposób rzetelny, systematyczny oraz profesjonalny, z zachowaniem wszelkich ustawowych wymagań odnośnie kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa. Powierzone przez Klientów dokumenty są przechowywane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.