Twoje Biuro Rachunkowe

Eksperci od finansów

Twoje Finanse W Rękach Ekspertów

Biuro rachunkowe Comfort Finance zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług księgowych i kadrowych.

Niewątpliwym atutem biura rachunkowego jest wykwalifikowana kadra składająca się ze specjalistów z doświadczeniem zawodowym nabytym przy współpracy ze spółkami giełdowymi oraz małymi i średnimi korporacjami. Dzięki posiadanym kwalifikacjom nasi eksperci są w stanie nie tylko prowadzić czynności wymagane prawem (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych czy naliczanie wynagrodzeń pracowniczych), ale także przygotowywać raporty, które są niezwykle pomocne podczas analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i umożliwiają znalezienie mocnych i słabych stron podmiotu oraz na bieżąco dostarczać osobą zarządzającym wiedzy na temat sytuacji finansowej ich firmy.

Usługi księgowe

Nasza oferta skierowana jest głównie do większych podmiotów (m.in. spółek prawa handlowego), aczkolwiek z usług biura mogą skorzystać także niewielkie firmy. W obszarze usług księgowych, biuro rachunkowe Comfort Finance zajmuje się m.in. wykonywaniem następujących czynności:
prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych oraz księgowości uproszczonej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany),
kontrola dokumentacji finansowej Klienta pod kątem formalnym i rachunkowym,
ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
przygotowanie dokumentacji wymaganej podczas zakładania działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek, opracowanie  ZPK – Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości,
przygotowanie sprawozdań finansowych jednostek oraz innych raportów analitycznych na potrzeby klienta,
prowadzenie ewidencji na cele podatku VAT.

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego klient może poświęcić więcej uwagi rozwijaniu biznesu, podczas gdy biuro Comfort Finance wykonuje m.in. takie czynności, jak:
przygotowywanie listy płac pracowników Klienta oraz nadzór nad kartoteką wynagrodzeń,
rozliczanie podatku dochodowego (przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT-4) oraz obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
obliczanie wymiaru urlopowego oraz wynagrodzenia pracowników za okres ich niezdolności do pracy,
zgłaszanie do ubezpieczeń: społecznego oraz zdrowotnego na podstawie informacji otrzymywanych od Klienta,
sporządzanie okresowych informacji podatkowych.
Nasza oferta obejmuje zarówno pracowników Klienta, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło).

Usługi doradcze i finansowe

Typowe usługi kadrowe i księgowe to nie jedyne usługi wykonywane przez biuro rachunkowe Comfort Finance. Ważną część naszej oferty stanowią tzw. dodatkowe usługi doradcze i finansowe:
doradztwo finansowe – nasze biuro oferuje możliwość kompleksowego doradztwa ze strony Zewnętrznego Dyrektora Finansowego, który zajmie się analizą finansową firmy oraz udzieli niezbędnych porad w celu optymalizacji jej polityki finansowej,
zarządzanie płatnościami – uzyskiwanie należności od odbiorców to niezmiernie ważny obszar działalności firmy i rzutuje bezpośrednio na jej płynność finansową. Dlatego też nasi eksperci oferują m.in. monitoring płatności oraz ocenę zdolności płatniczej kontrahentów,
doradztwo prawne, które wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa podczas negocjacji z kontrahentami. Profesjonalna obsługa prawna obejmuje m.in. analizę umów gospodarczych , czynności windykacyjne, oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
doradztwo podatkowe – nasi specjaliści oferują doradztwo w zakresie m.in. podatku dochodowego (od osób fizycznych i prawnych), podatku od towarów i usług oraz reprezentację przed organami podatkowymi oraz audyt podatkowy przedsiębiorstwa.

BAZA WIEDZY

Nasze publikacje

Pomoc Państwa na nowo tworzone miejsca pracy

Pomoc Państwa na nowo tworzone miejsca pracy

Przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg środków pomocowych ze strony państwa. Przyznawaniem wielu z nich zajmują się powiatowe urzędy pracy. Do często wykorzystywanych przez przedsiębiorców form pomocy należy dofinansowanie z tytułu utworzenia nowego miejsca pracy w...

czytaj dalej
Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy

Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy

Zmiany w umowach zlecenia Jednym z najbardziej istotnych rozwiązań zaproponowanym w Nowym Ładzie jest kwestia oskładkowania umów zlecenia. Powyższe należy odczytywać jako zamiar ustawodawcy związany z ograniczeniem zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe i...

czytaj dalej
Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Uruchomienie działalności gospodarczej nie jest niczym prostym, a jedną z głównych trudności, które stoją przed początkującymi przedsiębiorcami, jest uzyskanie niezbędnego kapitału początkowego. Jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych wystarczających na...

czytaj dalej