Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Ważnym elementem oferty biura rachunkowego Comfort Finance jest usługa Zewnętrznego Dyrektora Finansowego. Jest to ciekawe rozwiązanie, które trudno znaleźć u konkurencji (usługi outsourcingowe w przypadku spraw księgowych ograniczają się głównie do prowadzenia ksiąg rachunkowych). Dzięki rozwojowi technologii internetowej możliwe jest jednak realizowanie także funkcji o charakterze doradczym, których celem jest nie tylko wypełnianie obowiązków wymaganych na mocy prawa, ale także podejmowanie działań optymalizujących kondycję finansową firmy. Z usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego mogą skorzystać także niewielkie przedsiębiorstwa, dla których zatrudnienie CFO (z ang. Chief Financial Officer) na etat jest obarczone zbyt dużymi kosztami. Dzięki skorzystaniu z pomocy eksperta, który zdobywał doświadczenie reprezentując przedsiębiorstwa będącymi liderami w sowich branżach (osiągającymi niekiedy ponad miliard przychodu rocznie), przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, bez obaw o kondycję finansową swojego przedsiębiorstwa.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy wykonuje m.in. następujące czynności:

 

  • kontrola bieżących wydatków przedsiębiorstwa oraz propozycje ich obniżenia,
  • ustalanie ryzyka utraty płynności finansowej oraz sposobów na uniknięcie tej niebezpiecznej dla każdego przedsiębiorstwa sytuacji,
  • prognozowanie przychodów i kosztów podmiotu,
  • asystowanie podczas procesu budżetowania (tj. tworzenia planu przyszłych dochodów oraz wydatków przedsiębiorstwa),
  • analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa (ocena pod kątem płynności finansowej, rentowności, sprawności działania oraz poziomu i struktury zadłużenia jednostki),
  • tworzenie raportów analitycznych uwzględniających potrzeby Klienta.