Usługi księgowe

Biuro rachunkowe Comfort Finance oferuje kompleksowe usługi księgowe dla spółek osobowych i kapitałowych. Zapewniamy starannie prowadzoną ewidencję księgową firmy oraz dotrzymywanie terminów zgodnym z terminarzem rozliczeń. Wsparcie biura księgowego pozwala w pełni skupić się na rozwijaniu firmy, bez konieczności stałego monitorowania zmian zachodzących w przepisach.

Dbamy o bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w profesjonalnym programie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, weryfikację dostarczanych dokumentów, prowadzanie ewidencji aktywów trwałych i obrotowych oraz miesięczne lub kwartalne rozliczenia VAT. Dodatkowo, biuro oferuje przygotowanie planu kont w oparciu o obowiązujące zasady rachunkowe, corocznych sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową oraz udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Wybierając nasze biuro rachunkowe, mogą Państwo liczyć na profesjonalne usługi księgowe, które pozwolą na zastosowanie optymalizacji podatkowej oraz innych usprawnień, które umożliwią zaoszczędzenie środków na inwestycje w przyszłych latach działalności przedsiębiorstwa. Dzięki doświadczeniu i wciąż aktualizowanej wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i innych regulacji bezpośrednio wpływających na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujemy najwyższą jakość usług.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazane nam dane finansowe i osobowe były odpowiednio zabezpieczone i były dostępne tylko dla wąskiego grona osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą księgową danego przedsiębiorstwa. Wszystko to ogranicza ryzyko operacyjne do minimum i pozwala ze spokojem planować działalność zgodnie z podstawową zasadą przyjętą w rachunkowości, a więc zasadą kontynuacji działania.